Znojmo Gym Cup

V dubnu jsme se vydali do dalekého Znojma, na závody, které jsme pojali spíše výletově, vzhledem k obrovské konkurenci. Závodilo se na kladince a prostných, závodu se zúčastnilo téměř 300 závodníků z celé republiky!

Děvčata, která byla na závod vybrána však vytasily své drápky a obsadili nádherná místa hned pod bednou. Odvezli jsme si však odtud i ten nejcennější kov, a to díky Sofii Fajnorové, která startovala jako jediná z našich holek ve starší kategorii Lady.